CEEO-Participación en Simposio-Brasil

GT. HISTÓRIA DO ESOTERISMO OCIDENTAL
Coordenaçao: Otávio Santana Vieira (UFPB) & Marcelo Leandro de Campos (PUC/Campinas)

3º Simpósio Internacional da ABHR (BRASIL)
11-14 de outubro, UFSC. Florianópolis.

Propostas ate 1 de maio 2018